Cập nhật bảng giá xe Hyundai 2022-2023 mới nhất tại Việt Nam & chính sách ưu đãi tháng 12/2022 đối với tất cả các dòng xe Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, Hyundai Tucson, Hyundai SantaFe…

Bảng Giá Xe Hyundai Niêm yết à lăn bánh tháng 12/2022

Các dòng xe Hyundai Niêm yết Lăn bánh
i10 1.2MT Base – 5 cửa 360 triệu 399 – 425 triệu
i10 sedan 1.2MT Base 380 triệu 448 – 475 triệu
i10 sedan 1.2AT Tiêu chuẩn 425 triệu 481 – 509 triệu
i10 sedan 1.2AT 455 triệu 421 – 447 triệu
i10 sedan 1.2AT Tiêu chuẩn – 5 cửa 405 triệu 470 – 498 triệu
i10 1.2AT – 5 cửa 435 triệu 503 – 531 triệu
Accent 1.4MT Base 426 triệu 478 – 506 triệu
Accent 1.4MT 472 triệu 529 – 558 triệu
Accent 1.4AT 505 triệu 562 – 591 triệu
Accent 1.4AT Đặc biệt 545 triệu 607 – 637 triệu
Elantra 1.6AT Tiêu chuẩn 599 triệu 650 – 680 triệu
Elantra 1.6AT Đặc biệt 669 triệu 733 – 765 triệu
Elantra 2.0AT Đặc biệt 729 triệu 782 – 815 triệu
Elantra N LINE 799 triệu 860 – 895 triệu
Creta 1.5 Tiêu chuẩn 640 triệu 685 – 716 triệu
Creta 1.5 Đặc biệt 690 triệu 740 – 772 triệu
Creta 1.5 Cao cấp 740 triệu 806 – 839 triệu
Stargazer 1.5AT tiêu chuẩn 575 triệu 712 – 744 triệu
Stargazer 1.5AT Đặc biệt 625 triệu 782 – 815 triệu
Stargazer 1.5AT Cao cấp 675 triệu 839 – 873 triệu
Tucson 2.0AT Xăng tiêu chuẩn 845 triệu 910 – 946 triệu
Tucson 2.0AT Xăng đặc biệt 955 triệu 1,02 – 1,058  tỷ
Tucson 1.6AT T-GDI Xăng đặc biệt 1,055 tỷ 1,125 – 1,164 tỷ
Tucson 2.0AT Dầu đặc biệt 1,03 tỷ 1,136 – 1,175 tỷ
SantaFe 2.5AT Xăng 1,03 tỷ 1,152 – 1,191 tỷ
SantaFe 2.2AT Dầu 1,13 tỷ 1,263 – 1,305 tỷ
SantaFe 2.5AT Xăng cao cấp 1,26 tỷ 1,389 – 1,433  tỷ
SantaFe 2.2AT Dầu cao cấp 1,36 tỷ 1,499 – 1,545 tỷ